Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος (Κωδικός Θέσης: TM2)

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των Αγροτικών Εφοδίων με δυναμική παρουσία και στο εξωτερικό. Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητα της και τα καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα της.

Account Manager (International B2B Sales) (Job opening ID: AM5)

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα έχει ως σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του/της, διενεργώντας επαφές με υπάρχοντες αλλά και δυνητικούς πελάτες. Θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Πωλήσεων και θα αναφέρεται στο Διευθυντή Πωλήσεων.

Copywriter (Job opening ID: CEP2)

Epignosis LLC is a rapidly growing and profitable technology company with offices in US, UK and Greece and an established line of learning management tools that can cover a variety of customer needs. It builds products to solve training problems of growing companies. Its portfolio includes eFront, an award winning LMS for enterprises and TalentLMS, a lean, cloud LMS for everyone that needs a fast and simple way to train online. They are also working on an exciting new mobile product, named Snappico, that combines aspects of microlearning, infographics and gamification.

.NET Developer (Job opening ID: NET4)

ATLANTIS Engineering S.A. has been leading Asset Management solutions since 1996. They develop and implement integrated solutions in the field of electromechanical equipment maintenance based on the latest international standards. Their Research & Development Department works with leading research centers and companies in Greece and Europe, addressing challenges in all areas of interest, such as holistic organization of maintenance, intelligent decision systems, the World Class Manufacturing, energy management, education and skills certification, etc.