Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος (Κωδικός Θέσης: TM2)

H εταιρία/ πελάτης μας κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των Αγροτικών Εφοδίων, με δυναμική παρουσία και στο εξωτερικό. Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητα της και τα καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα της.

Account Manager (International B2B Sales) (Job opening ID: AM5)

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα έχει ως σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του/της, διενεργώντας επαφές με υπάρχοντες αλλά και δυνητικούς πελάτες. Θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Πωλήσεων και θα αναφέρεται στο Διευθυντή Πωλήσεων.